Kurz: Tap-Swipe-Pinch – Tablet General

                                                                       
V dňoch od 26. marca do 1. apríla 2017 sa v rámci realizácie projektu O krok vpred s digitálnymi technológiami zúčastnila ďalšia účastníčka z našej školy. Pani učiteľka Nadežda Doničová - Morvaiová absolvovala kurz Tap-Swipe-Pinch - Tablet General v Barcelone. Tento kurz bol zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti, pedagogické využitie tabletov v školách, začlenenie stratégie a iPad a tablet technológií účinne do učebných osnov, na aplikácie a aktivity podporujúce učenie, vytváranie interaktívnych materiálov na ich využívanie žiakmi, projektovanie, plánovanie a tvorbu ukážok vyučovacích hodín alebo plánov vyučovacích hodín pomocou iPadov a tabletov, začlenenie stratégie a iPad a tablet technológií účinne do učebných osnov.Barcelona

       Z kurzu:


Zbierka nástrojov - Barcelona

 

Žádné komentáře:

Okomentovat