Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

V rámci realizácie schváleného projektu Erasmus+ pod názvom O krok vpred s digitálnymi technológiami sa uskutočnilo školenie pre zapojených učiteľov. Školenie Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet zorganizovala ambasádorka programu etwinning Mgr. Ivana Čepová. Účastníci tohto vzdelávania získali praktické skúsenosti a zručností potrebné pre prácu so základnými i rozšírenými funkciami etwinningového portálu. 
Preškolení pedagogickí zamestnanci sú po absolvovaní školenia schopní orientovať sa v etwinningovom portáli, vyhľadávať partnerov a realizovať vlastné, alebo spoločné etwinningové projekty. Naučili sa využívať nástroje Web 2.0 a prostredníctvom nich zverejňovať získané materiály a informácie z absolvovaných kurzov. Platformu partnerstva škôl eTwinning budú využívať na spoločenskú komunikáciu učiteľov a žiakov počas celého trvania projektu, ale aj po jeho ukončení.
Nový eTwinningový projekt učiteľov Svet rozprávok

Učitelia zapojení do projektu založili s partnerom z Českej republiky etwinningový projekt Svet 
rozprávok. Výstupom tohto projektu bude zbierka rozprávok žiakov zapojených učiteľov
a zbierka nástrojov a aplikácií, ktoré učitelia využijú pri realizácii projektu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat