Kurz: Moderní technologie a nadaní žáci


 Moderní technologie a nadaní žáci

Začiatkom júla sa pani učiteľky zo Základnej školy Dargovských hrdinov v Humennom zúčastnili kurzu „Moderní technologie a nadaní žáci“ v českom Trutnove. Tento kurz učitelia absolvovali vďaka projektu Erasmus+ KA1 pod názvom O krok vpred s digitálnymi technológiami. Kurzu v českom Trutnove sa s veľkým nadšením a očakávaním zúčastnili títo učitelia 1.stupňa: Mgr. Adriana Bodová, Mgr. Alena Alexovičová. Super školitelia, perfektná a zaujímavá téma kurzu, skvelé ubytovanie a pestré zážitky z Trutnova a Prahy. Kurz bol zameraný na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím IKT.  Najviac ich oslovilo využívanie rôznych aplikácií v tabletoch (Kahoot, Stop motion, Plickers, ScratchJr, Quiver...), zaujímavé programy a webové stránky,  programovanie LEGO robotov, 3D tlačiareň a aj stretnutie a seminár s riaditeľkou Centra nadania, o.p.s. v Prahe, PhDr. Jitkou Fořtíkovou, Ph.D..  Bonusom bola aj výmena skúseností s českými kolegami. Zaujalo ich priestorové usporiadanie a vybavenie dvoch škôl, ktoré navštívili, projekty na ktorých pracovali a taktiež možnosť spolupráce na spoločných projektoch.  O príjemnú a tvorivú atmosféru sa pričinili hlavne dvaja školitelia, Zdeněk Heteš a Václav Fišer, ktorým patrí aj naše poďakovanie.
 

Zbierka nástrojov - Trutnov:




Lego WeDo from Ivana Čepová on Vimeo. ssss Tvorba 3D modelů pro 3D tisk



 Naša tvorba 3D modelov pre 3D tlač



Trutnov - Tvorba 3D modelů pro 3D tisk from Ivana Čepová on Vimeo.



Náš kurz:       Moderné technológie a nadaní žiaci                
      Trutnov   2016







Ideme do Prahy :-)




Aj tu:  https://prezi.com/kiylkiz2igfp/cesta-do-prahy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy



 
Praha


Made with Padlet

Žádné komentáře:

Okomentovat