neděle 26. června 2016

Erasmus+: O krok vpred s digitálnymi technológiami

FOTOPRÍBEH - číslo projektu

2016-1-SK01-KA101-022499


Fotopríbeh from Ivana Čepová on Vimeo.

https://vimeo.com/300125658 
Vitajte na stránkach projektu O krok vpred s digitálnymi technológiami!

Našej škole (ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom) bol pridelený grant na realizáciu aktivít v rámci schváleného projektu Erasmus+ pod názvom „O krok vpred s digitálnymi technológiami “. Naši učitelia majú takto skvelú príležitosť realizovať rôzne vzdelávacie aktivity v zahraničí. 7 učiteľov našej školy vycestuje do Anglicka, Španielska, Grécka, Estónska, na Cyprus a do Českej republiky na rôzne kurzy, zamerané na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s aktívnou podporou digitálnych technológií, hlavne tabletov vo vyučovaní a učení, prehĺbenie počítačovej gramotnosti, prehĺbenie jazykovej prípravy a komunikačných schopností s rozsiahlejším využitím multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. 
Na tejto stránke Vám ponúkame rôzne materiály a odkazy na užitočné stránky získané na jednotlivých kurzoch, ktoré môžete využiť na vyučovaní.


Logo projektu:
                                                          Facebook projektu:

https://www.facebook.com/okrokvpredsdt/?ref=bookmarks

                  https://www.facebook.com/okrokvpredsdt/?ref=bookmarksZbierka aplikácií a nástrojov Web 2.0: